Útulný rodinný Penzion Pod Koulí, situovaný poblíž lázeňského městečka Třeboň (cca 4 km), v Domaníně, nabízí svým hostům pohodlné ubytování v citlivě zrekonstruovaných apartmánech 2+KK, 2+KK a 1+KK pro dvou až pětičlennou rodinu. V bezprostřední blízkosti penzionu se rozprostírá rybník Svět a Opatovický rybník. Parkování vozidel je řidičům umožněno zdarma přímo u objektu.

V první písemné zmínce o Domaníně z roku 1367 jsou zmiňovány dvůr a obec téhož jména v majetku rytíře Franka ze Zelině, dále Jana Podkovičky z Domanína a ze Lhoty. Dalšími vlastníky byli následně rytíř Petr z Miletína a třeboňský klášter. Po zrušení tohoto kláštera císařem Josefem II., připadl Domanín Janu Nepomuku ze Schwarzenbergu, majiteli třeboňského panství. Ve 14. a 15. století se krajina kolem Domanína výrazně změnila zakládáním nových rybníků. Vysoušením zamokřeného území byla získána půda vhodná k polnímu hospodaření. Za husitských válek a v průběhu třicetileté války byla vesnice několikrát vypálena. Roku 1866 postihla Třeboň a okolí cholera, kterou sem zavleklo pruské vojsko. Protože Domanínu připadla povinnost vojáky pohostit, zřejmě se místní lidé touto chorobou nakazili.

Třeboň je lázeňským a rekreačním městem, městskou památkovou rezervací a střediskem CHKO Třeboňsko. Počátky města sahají do poloviny 12. století, kdy v místě vznikl dvorec a poté osada. Statut města Třeboň získala v roce 1341 a v letech 1376 a 1378 tzv. právo měst královských a výsadu na dovoz soli. Původně byla v držení Vítkovců, v roce 1366 přešla pod záštitu bratrů z Rožmberka a získala svůj český název. V roce 1367 čtyři rožmberští bratři založili v Třeboni augustiniánský klášter, který se stal střediskem vzdělanosti celé oblasti. Knížecí pivovar v Třeboni byl založen roku 1379. Ke konci 14. století bylo kolem města postaveno opevnění hradbami a příkopem, které se osvědčilo v husitských válkách a proměnilo Třeboň v nedobytnou pevnost. První rybníky založil koncem 15. století Štěpánek Netolický. Na jeho dílo v 16. století navázali rybníkáři Mikuláš Ruthard z Malešova a Jakub Krčín. V 80. letech 16. století (za majitele Viléma z Rožmberka) měl na třeboňském zámku alchymistickou dílnu Edward Kelley. Po smrti svého bratra Viléma do Třeboně přenesl své sídlo rožmberský vladař Petr Vok z Rožmberka, který zde roku 1611 bez dědiců zemřel. Panství připadlo Švamberkům a po bitvě na Bílé hoře císaři. Roku 1660 se dosud eggenbergské panství Třeboň stalo majetkem knížecího rodu Schwarzenbergů, kteří je spravovali až do první pozemkové reformy z roku 1919 (zámek až do roku 1948). V polovině 19. století učitel Václav Hucek a jeho dcera Berta zde při rašeliništi založili první slatinné lázně v těsné blízkosti Zlaté stoky.