Cena ubytování

Osoba/noc při týdenním pobytu:
Garsoniéra – 2 osoby 600 Kč/osoba
Apartmán – 4 osoby600 Kč/osoba
Apartmán – 3 osoby650 Kč/osoba
Apartmán – 2 osoby700 Kč/osoba
Při kratším pobytu než 3 noci700 Kč/osoba
V případě obsazenosti pokoje pouze 1 osobou1.100 Kč

Další platby

 • Děti do 3 let bez nároku na vlastní lůžko zdarma
 • Poplatek obci 20 Kč z obsazeného lůžka/noc (není účtováno v ceně za ubytování)

Platební podmínky

Po objednání Vám budou poskytnuty pokyny pro platbu zálohy (50% z celkové částky). Záloha musí být zaslána do jednoho týdne, jinak se rezervace ruší. Doplatek ceny ubytování se hradí po příjezdu.

Doplatek ceny ubytování: je možné uhradit při příjezdu hotově nebo převodem na účet (50%). Terminál na platební karty zde nemáme.

Storno poplatky

 • storno 6 týdnů před nástupem – vracíme polovinu zálohy
 • storno 3 týdny před nástupem – propadá celá záloha
 • za zkrácení pobytu ze strany ubytovaného se cena za ubytování nevrací!

Ubytovací řád

Platný od 1. května 2020

Vážení hosté, vítáme vás v našem penzionu a přejeme vám příjemný pobyt.

Ubytování hosta

 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14:00 hodin. Na pokoj se v den nástupu složí kauce ve výši 1 000,- Kč, která bude při řádném převzetí pokoje vrácena.
 • Ubytovací zařízení ubytuje hosta, který se řádně prokáže platným průkazem totožnosti.
 • Host obdrží svazek tří klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří do penzionu, druhý od pokoje a třetí od kolárny.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10:00 hodin posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Za ubytování platí host při příjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu. Platbu lze provést hotově i převodem na účet.
 • V celém penzionu je wi-fi připojení zdarma.
 • V pokoji nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V penzionu, především na pokojích, je zakázáno kouřit.
 • Bez možnosti ubytování domácích mazlíčků.
 • V prostoru objektu prosíme používat přezůvky nebo domácí obuv.
 • Při každém odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a řádně zamknout.
 • Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně personálu. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen ponechat klíč na pokoji penzionu.
 • V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil pronajímateli (tel. +420 603 302 227).
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost.
 • Parkování vozidel hostů je možné před penzionem. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.
 • V době od 22:00 hodin do 06:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.

Závěrečná ustanovení

 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.